MIA100KOBIET
Sympozjum Światła
   17-18.11.2018
        Wrocław
JesteśMy Zmianą!
   Dom      Program


* PROGRAM SYMPOZJUM *


SOBOTA 17.11.2018

     10.00-10.30     POWITANIE i OMÓWIENIE PLANU ZAJĘĆ - Edyta Borzymowska i Beata Socha
    
     10.30-12.00    
MOJA HISTORIA - Sylwia Pogorzelska                          
                           Czy choroba jest końcem czy początkiem nowego życia?

           Jak pokonać paraliżujący strach i zacząć naprawdę w pełni żyć?

      12.00-14.00    JESTEŚMY CUDEM - Edyta Borzymowska
    
    Wiedza o naszym ciele, sercu i mózgu w świetle nowych odkryć naukowych.

     14.00-15.00    PRZERWA OBIADOWA

     15.00-18.00    WYŻSZY WYMIAR ŻYCIA - Beata Socha
                          Jak doświadczać swojego duchowego wnętrza i jednocześnie funkcjonować
    
   sprawnie w otaczającej nas codzienności w poszerzonym stanie świadomości?
    
      18.00-19.00    WYSOKIE WIBRACJE - Doświadczanie Magii Dźwięku, Muzyki, Głosu i Ruchu...
    
19.00-20.00    INTEGRACJA i WSPÓLNA RADOŚĆ ŻYCIA :)

* * *

W ciągu całego dnia zajęć będziemy prowadzić praktyczne energetyczne ćwiczenia
pobudzające świadomość ciała i wprowadzające w Wyższy Wymiar Świadomości
oraz rozwijające i stymulujące umiejętność kreacji rzeczywistości.

NIEDZIELA 18.11.2018

     10.00-11.00     OMÓWIENIE EFEKTÓW ZAJĘĆ SOBOTNICH i ODPOWIEDZI NA PYTANIA -
                           Edyta Borzymowska i Beata Socha

    
10.00-11.00     SAMOŚWIADOMOŚĆ KLUCZEM DO ZDROWIA I SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA -
                          
Edyta Borzymowska

    
12.00-14.00    ĆWICZENIA ENERGETYCZNE - integrujące podzielone aspekty naszej Istoty:
                             Duszę/Umysł/Ciało w JEDNOŚĆ - w celu zmiany naszej percepcji postrzegania
życia
                           z pryzmatu umysłowego na pryzmat Przestrzeni Serca -
Beata Socha

     14.00-15.00    PRZERWA OBIADOWA


     15.00-16.30    ODKRYWANIE SWOJEGO DUCHOWEGO POTENCJAŁU ORAZ DUCHOWEJ MISJI
                            DLA NASZEJ PLANETY - ŚWIĘTEJ MATKI - Beata Socha

     16.30-17.00    PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
- Edyta Borzymowska i Beata Socha


    * * *


W ramach udziału w Sympozjum Nasze Uczestniczki będą mogły skorzystać zINDYWIDUALNEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ "PIĘKNO KOBIECOŚCI"Podczas zajęć będą nam towarzyszyły


uzdrawiające dźwięki mis tybetańskich i gongu.
Przygotowałyśmy też kilka dodatkowych atrakcji i niespodzianek...ZAPRASZAMY!